I    Žumberak    I    Slike Žumberka    I    Kontakt    I    Jednodnevni izleti     Komentari    I
  Slap Brisalo

    Kanjon Slapnice – Slap pada s petnaestak metara visoke sedrene stijene. Poseban ugođaj stvara podnožje slapa, koje je u obliku velikog amfiteatra, s vlažnim kamenjem obraslim vodenim alagama, mahovinom i papratnjačama, te raznim biljkama koje vole vlagu. Prilaz je preko malog drvenog mostića i dalje malo problematičan i ide uz potok. Staza vodi uzvodno kraj samog potoka do samog slapa. Iznad slapa put nastavlja dalje do sela Pećno koje sa još nekoliko sličnih zaseoka čini dragocjenu etnografsku cjelinu idiličnog starog Žumberka. Ukoliko želite moguće je kupanje ispod slapa ! ! !

 

Prilaz slapu
prilaz slapu

slap brisalo

slap brisalo

Slap brisalo nakon obilne kiše
slap

 

 Video snimke Slapa Brisalo

 

 
   


Pošaljite e-razglednicu
Preporučite nas drugima

 

 

I    Žumberak    I    Slike Žumberka    I    Kontakt    I    Jednodnevni izleti     Komentari    I
 

Powered by: Seoski turizam i www.suv.com.hr

izrada internet stranica

off-road@seoski-turizam.net