I    Žumberak    I    Slike Žumberka    I    Kontakt    I    Jednodnevni izleti     Komentari    I
 

stari grad Žumberak

    Smješten na uzvisini (501m) iznad dvaju pritoka Kupčine, pristup je moguć i planinarskim putem Žumberkom. Žumberački se grad u povijesnim dokumentima, pod imenom “Sichelberg” spominje u popisu papinskih desetina iz 1296. g. Žumberački je grad od 13. st. u posjedu koruških vojvoda. Nekoliko puta mijenja vlasnike, sve do turskih vremena i naseljavanja uskoka u 16. st., kada se napušta i gradi Novi žumberački grad. Tlocrt “Sichelberga” dosta je pravilan, tj. blizak je tlocrtu romaničkih kaštela. Novi grad Žumberački podignut je za obranu od turskih napada, a uz to je bio i sjedište uskočkih kapetana. U 18. st. stradao je od požara i od tada su od njega ostale samo ruševine danas uglavnom prekrivene zemljom. Kompleks je smješten izvan naselja Žumberak u dolini između dva brda. Osobitost čini cjelina s Crkvom Sv. Nikole (sadašnja izgrađena 1654. g.), zajedno sa župnim dvorom i baroknim "pilom srama” iz 17. st.


Stari grad Žumberak

I    Žumberak    I    Slike Žumberka    I    Kontakt    I    Jednodnevni izleti     Komentari    I

 

Powered by: Seoski turizam 

izrada internet stranica

off-road@seoski-turizam.net